تبلیغات
یار دبستانی - بازی های کلاسی در فصل سرما
پرواز را با پرواز آغاز نمی کنند.....

بازی های کلاسی در فصل سرما

نویسنده :سوران داروند
تاریخ:شنبه 20 اردیبهشت 1393-01:05 ق.ظ


1- نام بازی : بلند شدن و نشستن

هدف:تقویت قدرت شناخت وسرعت عکس العمل

ابزارلازم: ماژیک یاهرشی دیگر

سن بازیکنان: 8تا 18 سال

شکل بندی:دلخواه

شرح بازی : به بچه ها گفتم هر وقت شنیدید یک، دست راستتون رو بلند کنید، با شنیدن عدد دو، دست چپتون رو بلند کنید، با شنیدن عدد سه، بلند بشوید و با شنیدن عدد چهار بشینیدکه گه گداری که حواسشون نبود و یا این که ناخودآگاه بعضی ها از جاشون بلند می شوند، این بازی رو اجرا می کنند و بچه ها هم به همدیگه تذکر می دهند که عدد ها رو اشتباه نکنید (چون بین دو ردیف مسابقه می گذریم که کدوم ردیف دیر تر دچار اشتباه میشه.) این از بازی اول بازی دیگری که در بخش نشستن و بلند شدن قرار می گیرد و به صورت رقابتی اجرا گردد، نشستن و بلند شدن با نگاه کردن به ماژیک هستدو ماژیک، یکی در دست راست (آبی) و دیگری در دست چپ(قرمز) گرفتم و به بچه ها گفتم اگه سر ماژیک دست راست رو بلند کردم دستهاتون رو ببرید بالا و اگه سر ماژیک دست راست(آبی) رو پایین آوردم دست هاتون رو بیارید پایین و اگه سر ماژیک دست چپ (قرمز) رو بالا بردم، خودتون بلند بشید و اگه پایین آوردم، بشینیدضمن این که اگه هر دو ماژیک بلند بودند، بچه ها هم باید دستشون رو بالا می گرفتند و هم خودشون در حالت ایستاده باقی می موندند و در این بین در هر ردیف بعضی از بچه ها که دچار اشتباه می شدند و نوعی نشاط در کلاس حاکم می شد


2- نام بازی: این کار را بکن این کار را نکن

اهداف پرورشی : دقت و هوشیاری و تبعیت از سخنان مربی و بهبود عکس العمل

شرح بازی : در حالیکه دانش آموزان در جای خود نشسته اند معلم یک سری نرمشهای سرعتی ارائه داده و پی در پی الفاظ «این کار را بکن » و یا «این کار را نکن» را بر زبان می آورد. دانش آموزان در زمانیکه لفظ «این کار را بکن» را می شنوند باید از مربی تبعیت کنند و زمانیکه «این کار را نکن» را می شنوند نیاید حرکت را اجرا کنند. در غیر این صورت از بازی خارج می شوند .

3- نام بازی: رد کردن کیف امدادی

اهداف پرورشی : همکاری و تعاون ، حس رقابت و بهبود سرعت

ابزارلازم:شنی یاکیفی بزرگ توپ مدیسینبال ویاکیسه   

سن بازیکنان :محدودیت سنی ندارد.

شکل بندی:به صورت نیمکت های کلاس

شرح بازی: دانش آموزان را به تعداد ردیف نیمکتهای کلاس به چند گروه مساوی تقسیم می کنیم . توپی نسبتا سنگین (مدیسنبال) کیفی بزرگ و یا کیسه ای شنی را به اولین نفرات هرگروه داده و از آنها میخواهیم که با رد کردن شئ مزبور به افراد گروه خود بازی را بصورت امدادی شروع کنند . گروهی که توپ را سریعتر به آخرین نفر خود را برساند یک امتیاز خواهد گرفت . تیمی که در مدت زمان کمتری مجموع امتیازاتش به حد مشخصی برساند به عنوان گروه برنده شناخته خواهد شد .

4-نام بازی : رد کردن کلاه

اهداف پرورشی : دقت و هوشیاری و بهبود سرعت

ابزارلازم:کلاه یاهرشی دیگرمثل شال گردن

سن بازیکنان:محدودیت سنی ندارد.

شکل بندی:به صورت نیمکت های کلاس یابه دلخواه معلم به صورت ایستاده

شرح بازی: مربی کلاهی را بر سر اولین نفر ردیف جلویی کلاس قرار می دهد و از او می خواهد که پس از شروع بازی کلاه را بر سر شخص کناری قرار دهد و ...  پس از گذشتن وقت مشخصی (مثلا 20ثانیه) کلاه بر سر هر بازیکنی باشد او از بازی خارج می شود بازی تا مشخص شدن نفر نهایی ادامه دارد. مربی میتواند به جای اخراج بازیکن از او بخواهد که مثلا 10 شنای پرس انجام دهد.

5-نام بازی: بچه های گمشده

اهداف پرورشی: دقت و هوشیاری و پرورش تفکر در دانش آموزان

شرح بازی: یکی از دانش آموزان از کلاس خارج می شود و مربی جای چندنفر را تعویض می کند. سپس شخص مزبور به داخل کلاس خوانده می شود تا تغییرات ایجاد شده را دریابد و هریک از دانش آموزان را به محل خود راهنمایی کند. در شکل پیچیده تر بازی مربی تغییراتی در محل اشیا موجود در کلاس و یا لباس بازیکنان و ... ایجاد می کند.

6-نام بازی:کی صندلی داره

هدف:تقویت چابکی وتمرکزوسرعت عکس العمل

ابزارلازم:تعدادی صندلی

سن بازیکنان: 7تا 18 سال      

شکل بندی:دایره وار

شرح بازی: دراین بازی نیمکت یاصندلی های کلاس رابه شکل دا ی ره نزدی ک هم م ی چین یم. تعداددانش آموزان رابه گونه ای انتخاب میکنیم که یک نفربیشترازتعدادصند لی هاباشد.باصدای دست یاگفتن کلمه شروع دانش آموزان شروع به دویدن به دورصندل ی هامی کنندزمانی که صدای دست مجددمعلم شنیده شد دانش آموزان باید سریع روی صندلیها بنشینند هرکس که بدون صندلی بماندازدورمسابقه خارج می شود.باخارج شدن هرفردازدورمسابقه یکی ازصندلی هاهم کم می شودتاجایی که تعدادصندل ی هابه ی ک عددبرسدکه دراین صورت هرکس زودترروی آن صندلی بنشیندبرنده بازی خواهدبود. نکته:برای سخت ترکردن بازی میتوان تعداددانش آموزان را 2یا 3نفربیشترازتعدادصندلی هادرنظرگرفت.

7-نام بازی : خط روی خط

هدف:تقویت قدرت انفجاری عضلات پشت ساق پا

ابزارلازم:گچ ؛سوت

سن بازیکنان :7 تا 18 سال

شکل بندی:به صورت خطی

معلم در کلاس با گچ یک خط راست می کشد وازدانش آموزان می خواهد در یک صف کنار یکدیگر بایستند . بعد پایین خط و بالای خط و روی خط را برای آنها مشخص می کند . پس از آن به دانش آموزان می گوید اگر یک بار صدای سوت را شنیدید همه به صورت جفت پاروی خط بپرید ، اگر دوبار صدای سوت را شنیدید بالای خط و اگر سه بار صدا ی سوت را شنیدید ، همه پایین خط بپرید. در دفعات اول معلم یک سوت م ی زند و خودش می گوید روی خط . دو سوت می زند و می گوید بالای خط و ... پس از چند بار تمرین معلم فقط سوت می زند و بچه ها باید عمل کنند . در مرحله ی آخر بازی معلم سوت ها را به صورت های نامرتب به صدا در می آورد و دانش آموزان باید عمل کنند.نکته:برای ایجادتنوع دربازی می توان حرکت جهش رابه صورت لی لی هم انجام داد.

8-نام بازی : حلقه و شانس

هدف: تقویت فاکتورهای آمادگی جسمانی –افزایش دامنه حرکتی مفصل مچ دست-ایجادنشاط وهیجان

ابزارلازم: گچ ’ توپ پینگ پنگ ’ دانش آموزان

سن بازیکنان: 7تا 13 سال

شکل بندی:به صورت گروه های چندنفری

شرح بازی : با استفاده از گچ 5 دایره روی زمین می کشیم . به طوری که دایره ها روی یک خط مستقیم بگیرد و فاصله های بین آن ها 20 سانتیمتر باشد . عددها را با اختلاف 5 تا فاصله می نویسیم .سپس دانش آموزان را در گروه های 4 نفری تقسیم می کنیم و به ترتیب از هر گروه می خواهیم تا در فاصله ی یک متری پشت حلقه اول قرار بگیرد . بعد توپ را به او می دهیم و او آن را بدون حرکت تمام دست و فقط با حرکت مچ دست درون یکی از دایره ها می اندازد درون هردایره یک قرعه قرارمی دهیم که قرعه هامی توانندبنابه خواست معلم چندحرکت ورزشی یاانجام شیرین کاری باشد. پس از محاسبه ی امتیازها توسط یکی از اعضای گروه هر گروهی که بالاترین امتیاز را کسب کرده باشد برنده است

9- نام بازی :میوه بازی

هدف :تقویت دقت و سرعت عمل

شرح بازی :در این بازی که بسیار جذاب و خنده آور می باشد بازیکنان به گروه های 3 یا 4 یا 5 نفری تقسیم شده و هر گروه اسم یک میوه را برای خود انتخاب می کند. سپس مربی با شروع بازی اسم هر گروه را صدا میزند اعضای آن گروه باید یکبار بلند شده و دوباره سر جای خود بنشینند . کسانی که نام میوه گروهشان برده شد و بلند نشدند سوخته و از بازی اخراج می شوند همچنین کسانی که اشتباها به جای گروه دیگر از جای خود بلند شوند. آنقدر بازی ادامه پیدا میکند تا یکنفر باقی مانده و باعث برنده شدن گروهش می شود.

نکته : مربی برای هیجان انگیزتر شدن بازی و همچنین خنده دار تر شدن و شادی بچه ها می تواند از واژه هایی شبیه به نام گروه ها استفاده کرده و آنان را به اشتباه بیندازد. به عنوان مثال بجای سیب بگوید بیب ......

این بازی بسته به خلاقیت مربی اگر مهیج انجام شود بسیار محبوب بچه ها بوده و از آن استقبال میکنند. به دلیل خنده و شادی که در خلال بازی وجود دارد.

داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 
سمیرا
جمعه 23 فروردین 1398 10:58 ب.ظ
سلام مطالبتون عالی بود من از چندتاش واسه کلاس فردام میخوام استفاده کنم ممنونم
foot pain
یکشنبه 26 شهریور 1396 03:20 ب.ظ
Hi there to all, the contents present at this web page are actually remarkable for people
knowledge, well, keep up the nice work fellows.
manicure
شنبه 9 اردیبهشت 1396 11:40 ق.ظ
What's up to every body, it's my first go to see of this website; this website contains remarkable and in fact fine
material in support of visitors.
BHW
جمعه 18 فروردین 1396 12:16 ب.ظ
Howdy would you mind letting me know which hosting company you're using?
I've loaded your blog in 3 completely different internet browsers and I must say this blog loads
a lot quicker then most. Can you recommend a good internet hosting provider at a
reasonable price? Thanks a lot, I appreciate it!
سارا شکیبا
یکشنبه 13 مهر 1393 02:44 ب.ظ
سلام وبلاگت قشنگه!

من بازی های آندروید زیادی توی وبلاگم گذاشتم

حتما بیا دانلود کن و نظر برام بذار!

ممنون
زیمابی
جمعه 31 مرداد 1393 12:43 ب.ظ
جذاب ترین فروشگاه اینترنتی

زیمابی - سایت انتخاب و خرید جدیدترین کالاهای دیجیتالی به همراه ارائه محتوای تخصصی بصورت ویدئویی و مرجع نقد و بررسی کامل کالا جهت خدمت رسانی به مشتریان اینترنتی

صفحه نخست : www.ZIMABI.com
شبکه ویدئوها : www.zimabi.com/videos
تبادل نظر کاربران : www.zimabi.com/blog
دانلود های رایگان : www.zimabi.com/download
خبرگزاری برندها و تکنولوژی : www.zimabi.com/news
سارا
شنبه 11 مرداد 1393 10:12 ق.ظ
سلام روز بخیر!

نوشته هات عالییییییه! حرف نداره!

منم یه وبلاگ ساختم سریال کره ای دوبله فارسی برای دانلود گذاشتم!

اگه خواستی بیا و ببین!

فعلا سریال های زیر آماده دانلود است :

1- افسانه جومونگ 2- سرزمین باد ها
3- افسانه دونگی 4- جواهری در قصر
5- سرزمین آهن 6- امپراطور دریا
7- تاجر پوسان

تمام سریال ها دوبله فارسی و کامل هستند!

اگر پیشنهاد و یا درخواست سریال داری توی نظرات برام بنویس

برای بهتر شدن وبلاگم به نظرت نیاز دارم!

حتما بیا!
الناز شکوهی
پنجشنبه 9 مرداد 1393 07:02 ب.ظ
سلام دوست عزیز!

وبلاگ خیلی زیبایی داری!

لطفا هر چه زودتر به منم سر بزن!

و برام نظر بذار که بدونم اومدی!

منتظرما!


پاپ من
یکشنبه 5 مرداد 1393 07:19 ب.ظ
سلام دوست عزیز!

یک پیشنهاد عالی برای کسب در آمد از وبلاگتون

سیستم کسب درآمد پاپ من

ثبت شده در ستاد ساماندهی

نرخ هر آی پی = از 60 تا 150 ریال

پاپ آپ اول = 30 ریال و دومی 30 ریال

تسویه حساب منظم و روزانه

اول از طریق لینک زیر ثبت نام کنید

بعد از ثبت نام وبسایت خودتون رو ثبت کنید

بعد یک کد در قالب وبلاگتون قرار میدید

بعد به ازای هر بازدید کننده 60 تا 150 ریال دریافت میکنید

از طریق لینک زیر ثبت نام کرده و شروع به کسب درآمد کنید!

پرداخت منظم و شمارش بالا از مزیت های سایت ماست

کافی است امتحان کنید!

مطمئنم خوشتون میاد و راضی خواهید بود!


لینک ثبت نام :
http://popman.ir/user/signup/ref:437

منتظرما!

حسین آبنوس
یکشنبه 5 مرداد 1393 03:34 ب.ظ
سلام وبلاگتون بی نظیره همه مطالبشو خوندم.
برای داشتن یک سامانه حرفه ای و رایگان همین حالا اقدام نمائید. سامانه
00sms.ir
به شما یک پنل پیامک کاملا اختصاصی رایگان می دهد با این سامانه پنل ارتباطی جدیدی بین سایت و کاربران خود آغاز کنید. برای فعال سازی همین حالا اقدام نمائید.
جهت ثبت نام به این آدرس بروید
00sms.ir/register.php
وبلاگتون عالیه.
چهارشنبه 1 مرداد 1393 01:40 ب.ظ
سلام وبلاگتون خیلی خیلی خلی عالیه.
همه مطالبشو خوندم
لطفا به وبلاگ منم سری بزنین و هر چند تا میتونین نظر بذارین منتظرتون هستم یا علی خدانگهدار
نایسر دایسر
دوشنبه 30 تیر 1393 08:43 ب.ظ
سلام وبلاگ خیلی خوبی داری من همیشه بهت سر میزنم دوست داشتی بیا با هم تبادل لینک کنیم . با حضورت خوشحالمون کن| http://nicerdicer-plus.blogsky.com
علیرضا
چهارشنبه 25 تیر 1393 05:03 ب.ظ
سلام معلم عزیز
خدا خیرتون بده

یه سر مدرسه مام بیایید
علی
دوشنبه 9 تیر 1393 01:08 ب.ظ
سلام مطالب وبلاگت خیلی خیلی عالیه کلا سلیقه تو فوق العاده است
لطفا به سایت منم یه سری بزن
و اگه نیاز به بازی داشتی میتونی ازش خرید کنی
به طوری که سفارش میدی و پستچی میاد دم در تحویل شما میده بعدش هزینه بازی رو به پستچی تحویل میدی
لطفا از سایت من بازدید کن و رومو زمین ننداز و اگه ممکنه
لینکم کن من رو که رتبه وبلاگ تو هم بهتر بشه چون سایت
با رتبه خوب رو لینک کردی
من منتظر و چشم به راهت هستم یا علی خدانگهدار
دانلود آهنگ جدید
شنبه 7 تیر 1393 04:50 ب.ظ
سلام.خوبی.مطالبت خیلی خوبه. تبادل لینک میکنی؟اگه جوابت مثبته لطفا منو لینک و بیا خبر بده تا لینکت کنم عنوان : دانلود آهنگ جدید ادرس وبلاگ:http://www.idvb.ir منتظرتم
ارسال ایمیل تبلیغاتی
دوشنبه 2 تیر 1393 09:53 ب.ظ
سلام مطالب وبلاگتو دیدم بسیار زیبا بود . خوشحال میشم منو با نام ""ارسال ایمیل تبلیغاتی"" و آدرس http://email3.ir لینک کنی . بعد از اینکه لینک کردی خبرم کن تا با افتخار لینکت کنم
ثبت وبلاگ
جمعه 16 خرداد 1393 09:49 ق.ظ
دارم آرشیو وبلاگ های خوب و جذاب رو جمع می کنم یه سر بهم بزن وبلاگت رو ثبت کن صفحه ای که ساختم بازدید بالایی داره
مسابقه چراغ خواب شلمن
سه شنبه 6 خرداد 1393 12:04 ق.ظ
وبلاگ خوب و پر محتوایی داری، معلومه واسش وقت گذاشتی خوشحال میشم با هم تبادل لینک کنیم . با تبادل لینک با ما هم تو مسابقه شرکت داده میشید و هم میتونید برنده چراغ خواب لاک پشتی شلمن بشید - .در ضمن برنده قرعه کشی خردکن نایسردایسر پلاس هم مشخص شد.بشتابید تا برنده این مسابقه شما باشید
سراتو
شنبه 3 خرداد 1393 12:31 ق.ظ
سلام سایت ما برای شروع فعالیتش کارت شارژ 5 هزار تومنی رو به قیمت 10 تک تومنی حراج کرده. خوشحال میشیم که از سایت ما خرید کنید.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر