تبلیغات
یار دبستانی - کلاس های چندپایه
پرواز را با پرواز آغاز نمی کنند.....

کلاس های چندپایه

نویسنده :سوران داروند
تاریخ:سه شنبه 11 مهر 1391-03:27 ق.ظ

کلاس های چندپایه

مقدمه

در عصری که مسائلی مثل کنترل جمعیت به دلیل انفجار جمعیت و در نتیجه کاهش زاد و کاهش تعداد دانش آموزان جامعه آموزشهای از راه دور مطرح است ، ضرورت تشکیل کلاسهای چند پایه در مدارس امری اجتناب ناپذیر به نظر می رسد و این در حالی است که انتظار والدین و جامعه از مدارس برای تربیت و آموزش مناسب فراگیران با توجه به مقتضیات زمان بالا بوده و این مهم را می طلبد که مسئولین مربوطه بررسی مدقّانه ای را در مورد کلاسهای چند پایه ، نقاط ضعف و قوت آنها ، نحوه تشکیل ، چینش ، اداره و مدیریت و نحوه ی کنترل آنها و راههایی برای تقویت نقاط قوت و افزایش مزایا و کاهش نقاط ضعف و معایب آنها انجام داد.

در مقاله حاضر سعی بر آن است که بعد از بیان تعریف ، اهمیت ، ضرورت و تاریخچه ی تشکیل این کلاسها ، بررسی مختصری راجع به : علل و دلایل تشکیل این کلاسها ، چگونگی اداره آنها تدریس برای پایه های مختلف در یک زنگ ، معایب و محاسن این کلاسها انجام داده شود.

تعریف و اهمیت

در دوره ابتدایی کلاسی را که با حضور دانش آموزان دویا چند پایه ی تحصیلی و با تدریس یک معلم در یک اتاق درس تشکیل و اداره میشود ، کلاس چند پایه می نامند با توجه به این که دوره ابتدایی 5 پایه است ، بسته به شرایط مختلف و جمعیت فراگیران این کلاسها حداقل 2 پایه و حد اکثر 5 پایه اند و اهمیت تشکیل این کلاسها به دلیل تشکیل آنها برمی گردد که از جمله ی آنها می توان به این نکته اشاره کرد که با توجه به کاهش جمعیت کودکان لازم التعلیم بخصوص در روستاها و مناطق کم جمعیت و از طرف دیگر ضرورت تحصیل آن ها ، لازم است که کودکان محصل در پایه های مختلف در یک کلاس و در کنار هم و توسط یک معلم تربیت شده و آموزش ببینند.

تاریخچه

به قدمت آغاز تعلیم و تربیت گروهی است ، زیرا قبل از بوجود آمدن تعلیم و تربیت باشرایط کنونی که به صورت برنامه ریزی شده است ، امر آموزش و تعلیم و تربیت متناسب با نیازها و ارزشهای رایج هر زمان و الهام گرفته و متأثر از حکومتها ، جوامع ، فرهنگها، نظامها، خانواده ها و حتی فرقه ها به طرق مختلف جریان داشته است ، مقایسه ی ضمنی و ذهنی کوتاهی راجع به دو نظام کنونی و قدیمی تعلیم و تربیت ما را پیش از پیش در این راه کمک می کند .

«شرایط و علل وجود کلاس های چند پایه در روستا ها »

1-پراکندگی روستاها و عوامل خاص جغرافیایی 2- کمبود جمعیت بطور اعم و کمبود تعداد دانش آموزان واجب التعلیم در برخی روستا ها به طور اخص 3- استفاده از وجود کودکان به سن تعلیم رسیده در امور کشاورزی ، دامداری، قالی بافی و ...به منظور امرار معاش خانواده 4- وجود مسائل و مشکلات متعدد مالی ، اقتصادی و کشاورزی در روستا ها 5- فقدان ، یا نا مناسب بودن راه های ارتباطی بین روستا ها و شهر ها 6- فقدان یا کمبود انگیزه ی قبول خدمت برخی معلمانم در روستاهای کم جمعیت و فاقد امکانات اولیه زندگی 7- اظهار بی تفاوتی برخی از خانواده های به علت تجربه ی تلخ از بیهودگی تحصیلات ابتدایی و علوم کارایی آن در زندگی روزمره آنان و نبود امکانات ادامه ی تحصیل در دوره راهنمایی 8- عدم موافقت بیشتر خانواده های روستایی به تحصیل دختران به ویژه در مدارس مختلط 9- کمبود اعتبارات و معلم کافی برای کاهش تعداد دانش آموزان قابل قبول به منظور گشایش مدارس جدید و یا کاهش تعداد پایه های یک مدرسه 10 – بی توجهی شدید گذشته به وضع مردم روستاها از جهات مختلف و کوچ کردن بی رویه ی آنان به شهرها 11- عدم استقبال عمومی مردم روستا از تعلیم و تربیت کلاسیک .

«چگونگی اداره کلاس و تدریس برای پایه های مختلف در یک زنگ»

برای رسیدن به مهم طرق سه گانه ی اداره ی کلاس مطرح می شود که عبارت است از :

ناهمگون (محوری) : برای هر پایه درس معینی پیش بینی می شود ، به طوری که حد اکثر 3 گروه از فراگیران با فاصله ی معین مستقیماً با معلم کار می کنند و برای گروههای دیگر دروسی از قبیل : خط، نقاشی، گزارش نویسی، انشاء، تمرین حساب ، جمله نویسی و ... که نیاز کمتری به نظارت مستقیم آموزگار دارند منظور می شود ، بنابر این چون اساس کار معلم در هر ساعت حداکثر با 3 گروه است و گروههای معینی در محور کار قرار می گیرند ، این روش را ، روش محوری می گویند بقیه کلاس ها را با تعیین تکلیف به انجام کارهای تمرینی مشغول می شوند ، گروه خود آموخت یا گروه فرعی می نامند.

گروههای محوری را برحسب تعداد محور 1،2،3 می گویند . نکات مربوط به این روش : برای کلیه دروس هر پایه این روش استفاده می شود ، نکته ی دیگر اینکه کلاس های اول و دوم تحمل کمتری داشته و بیش از 20 دقیقه در محور قرار نمی گیرند ، ضمن این که آموزگار باید وقت کلاس را تنظیم و از بلا تکلیفی فراگیران جلوگیری کند باید توجه داشت که تمرینان هر درس محور برای تثبیت یاد گیری و جلوگیری از شلوغی گنجانده می شود .

همگون (روش گروهی ): تدریس درس و موضوع واحد : در یک جلسه درس به کلیه ی پایه های موجود در یک اتاق درس که به روش گروهی یا یک موضوعی و یا درس همان نامگذاری می شود و به این شرح است : الف) تدریس ماده ی درسی واحد به تمام پایه ها در یک لحظه : معلم درس معینی را یکباره برای کلیه گروههای موجود در یک اتاق درس ارائه می دهد ، پس از ذکر کلیات درس به طور مشترک به تناسب توانایی و اطلاعات قبلی و نیاز دانش آموزان هر پایه توضیحات اختصاصی را جداگانه در گروهها مطرح می کند ، این روش برای دروسی مثل : نقاشی، هنر ، خط، دینی و قرآن ، ورزش و تعلیمات اجتماعی و حداکثر در 3 پایه ی نزدیک و متجانس تا حدودی عملی است ولی برای پایه ی اول عملی نیست.

ب) تدریس ماده ی درسی واحد به تمام پایه ها در یک جلسه به ترتیب نوبت : در این روش کلیه کلاس ها در یک جلسه ماده ی درسی معینی را به ترتیب نوبت درس می گیرد به این ترتیب که در یک زنگ برای تمام کلاس ها طرح درس ریاضی را آماده و ابتدا به یکی از پایه ها بصورت محور چند دقیقه تدریس نموده و پس از تعیین تکلیف به کلاس بعدی می پردازد و همین طور تا سه کلاس

نیمه همگون( طریقه مشترک محوری و گروهی) : ترکیبی از دو روش قبلی می باشد . نکته مهم این که در هر سه روش انعطاف پذیری لازم است .

«مشکلات ، محدودیتها و معایب کلاس های چند پایه»

1- برای تربیت معلمان این کلاس ها ، توجه و سرمایه گذاری فکری ، مادی لازم صورت نگرفته و همیشه ضعیف ترین و بی تجربه ترین معلمان به این گونه کلاس ها راه یافته اند

2- افراد غیرمتخصص به خود اجازه ی دخالت در برنامه ریزی برای این گونه کلاس ها را می دهند

3- برخی مشکلات خاص آموزشی ویژه ی این کلاس ها عبارتند از :

الف) کمبود وقت : در صدر این مشکلات قرار دارد بطوری که در یک کلاس 5 پایه در هفته 132 ساعت ماده ی درسی وجود دارد که باید به تمامی پایه ها و تمامی دروس در این مدت اندک پرداخته شود .ب) نقصان تجربه و کمبود اطلاعات معلمان این مدارس در جزئیات امر

نا مناسب بودن ترکیب سنی دانش آموزان (که بین 6 تا 15 سال متغیر است) و حال آنکه همه ی آنها در یک کلاس بوده و یک نوع تنبیه و تشویق می شوند . ت) گرفتارهای خانوادگی دانش آموزان. ث) ترکیب جنسی دانش آموزان دختر و پسر در یک کلاس . ج) کوچکی فضای آموزشی و کمبود اتاق درس که مشکلاتی مثل : عدم امکان تقسیم پایه ها برای کار گروهی و تدریس مستقل معلم و عدم امکان رعایت مسائل بهداشتی و وجود محدودیتها در استفاده از وسایل آموزشی و کمک آموزشی را بدنبال دارد . ح) نبود محیط غنی و عدم هماهنگی بین آموزش های مدرسه و خانواده . خ) انتقادات سریع معلمان به علت نامناسب بودن شرایط زندگی و امور آموزشی . د) فقدان تجهیزات اولیه آموزشی .

مشکلات جنبی و وابسته به شرایط و محدودیتهای مدارس روستایی که برخی از آنها عبارتند از :

الف) عدم سکونت معلمان و رفت و آمدهای مکرر آنها و غیبت هایشان .

ب) تعطیل شدن روزهای پنج شنبه .

پ) سنگینی کار معلم چند پایه .

ت) مسائل انضباطی فراگیران در رابطه با مسائل مختلف کمبود عاطفی ، سوء تغذیه ، ضعف جسمانی و سایر شرایط زندگی

ث) کوچ کردن فصلی برخی خانواده ها به سایر نقاط

ج) ترک تحصیل به دلایلی مثل کوچ مسائل اقتصادی و...

چ) عدم نظارت و همکاری خانواده ها در امر تحصیل

ح) نارضایتی معلمان به دلیل داشتن شرایط سخت

خ) عدم رعایت برنامه و نظم کلاس داری

د) ضعف و عقب ماندگی تحصیلی به علت مسائل سالهای قبل

و) کمبود اطلاعات معلمان در مورد شیوه ی اداره و تدریس در این کلاس ها یک چهار چوب برای اصلاح برنامه درسی :

برنامه ی درسی تعیین شده

مرور برنامه ، تجزیه و تحلیل حداقل قابلیتهای یادگیری

تشخیص مهارتهای مرتبط و مشترک و مهارت تدریس مستقیم و غیر مستقیم

تطبیق برنامه ی درسی برای متناسب کردن آن با شرایط محلی و بومی

تهیه ی مواد آموزشی و کمک آموزشی مناسب

آزمایش و اجرای برنامه ی درسی تطبیق یافته

ارزشیابی

- نقش و وظایف معلم چند پایه و ویژگیهای کلی او:

معلم چند پایه باید یک معلم مجرب و متخصص بوده و علاوه بر داشتن ویژگی های یک معلم عادی صفات و ویژگی های زیر تا حد بالاتری داشته باشد :

ایثار،گذشت ، فداکاری، دلسوزی و مهربانی ، صبر و شکیبایی، تلاش و کوشش فراوان ، صلاحیت تعهد ، مهارت در زبان رایج آن اجتماع ، داشتن مهارتهای بسیار پیشرفته در برقراری ارتباط ، مدیریت کارآمد و اثر بخش در کلاس درس علاقه و اشتیاق به کار و پشتکار فراوان .

«ضرورت کلاس های چند پایه »

افزایش کلاس های چند پایه و تحت پوشش قرارداشتن تعداد قابل توجهی از فراگیران دوره ی ابتدایی در این گونه کلاس ، تغییر و جابه جایی مداوم معلمان ، عدم توانایی اولیا به همراهی و مشارکت در آموزش ، کمبود وقت برای برنامه ریزی توسط معلم ، رویکرد جدید کتب درسی دوره ابتدایی و دامنه ی فعالیتها و از سوی دیگر به جهت همکاری و همیاری با معلم در فر آیند یاد دهی – یادگیری و بهبود بخشی به آموزش و جلوگیری از افت تحصیلی در کلاس های چند پایه و افزایش نرخ ارتقاء و تقویت انگیزه ی تدریس معلمان در کلاس های مذکور ، استفاده از نرم افزارهای آموزشی و لوح های فشرده ی آموزشی و کمک آموزشی مرتبط ضرورت دارد و لازم است با توسعه و ترویج فرهنگ استفاده از رایانه و CD های آموزشی و اهتمام به فعالیتهای فوق برنامه ، زمینه ی تعمیق در یادگیری و ارتقاء تحصیلی دانش آموزان روستایی مناطق محروم فراهم گردد .

«اهداف کلاس ها ی چندپایه»

1-تلاش در برقراری فرصت برابر آموزشی خصوصاً در مدارس روستایی

2-استفاده از رایانه به عنوان یک معلم کمکی در کلاس های چند پایه

3- استفاده مطلوب از زمان در آموزش فراگیران و صرفه جویی در وقت کلاس های چند پایه

4- غنی سازی برنامه ها و فعالیتهای آموزشی و تعمیق یادگیری

5- تسریع در امر دستیابی معلمان و دانش آموزان به حجم وسیعی از معلومات ، اطلاعات و مطالب علمی – آموزشی در زمان محدود

6- بهبود بخشی به آموزش کلاس های چند پایه و جلوگیری از افت تحصیلی

7- جذاب سازی محیط آموزشی وفراهم نمودن امکانات آموزشی متناسب با پیشرفت علم و دانش در مناطق محروم و کم جمعیت

8- افزایش ضریب ماندگاری آموخته های فراگیران .

منبع:http://www.egzd2.blogfa.com/نوع مطلب : کلاس های چند پایه 

داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 
بسته آموزش کسب درآمد
سه شنبه 7 اسفند 1397 09:32 ق.ظ
وبلاگ زیبایی داری

به من هم سر بزن. هدیه خوبی براتون داریم!
BHW
جمعه 18 فروردین 1396 02:54 ب.ظ
Thanks designed for sharing such a good opinion, piece of writing
is nice, thats why i have read it fully
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر